Refuel Casino Logo

PERSONVERNERKLÆRING

VERSJON 1.2 DATERT 03. JANUAR 2021

1. Hvem er vi?

I denne personvernerklæring betyr enhver henvisning til «Infiniza», «selskapet», «vi» eller «oss» Infiniza Limited, et selskap som er registrert på Malta med selskapsregistreringsnummer C77819 og registrert adresse The Bastions Office No.2, Emvin Cremona Street, Floriana, FRN 1281, Malta. Enhver henvisning til «deg», «din» eller «bruker» betyr en hvilken som helst person som benytter seg av tjenesten levert på et hvilket som helst av nettstedene til Infiniza Limited.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger. Alle personopplysninger som vi mottar fra deg i forbindelse med din bruk av dette nettstedet, eller via bruken av din konto, oppbevares av oss på en strikt og konfidensiell måte. Dataene og opplysningen som vi lagrer om deg er i henhold til denne personvernerklæringen.

Du kan kontakte oss enten via live chat eller ved å skrive til oss på [email protected]. Vi har utnevnt et personvernombud, som kan kontaktes i forbindelse med spørsmål relatert til denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine opplysninger, ved å sende e-post til [email protected].

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi må innhente personopplysninger fra deg for å kunne levere tjenesten til deg, og for å kunne registrere en konto på Refuel Casino. I forbindelse med levering av tjenesten du har registrert deg for, kan vi også være nødt til å dele dine personopplysninger med utvalgt tredjepartsleverandører. Men du kan være trygg på at vi forsikrer oss om å etablere passende sikringstiltak for å beskytte opplysningene dine.

Vi innhenter personopplysningene fra deg, når du registrerer deg og benytter deg av kontoen din på Refuel Casino, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, inkludert de som er relatert til bruk av lisensen vår utstedt av Malta Gaming Authority, tilhørende forordninger og retningslinjer, samt for å oppfylle våre forpliktelser til å bistå Financial Intelligence Analysis Unit og andre relevante myndigheter, når vi er forpliktet til å gjøre det, for å bistå i enhver etterforskning utført av rettsvesenet. Hvis du ikke leverer de nødvendige personopplysningene og/eller informasjonen på forespørsel fra oss, vil vi slutte å levere tjenesten til deg og avslutte forholdet med deg.

I tillegg til å ha en juridisk forpliktelse til å innhente dine personopplysninger og annen informasjon, har vi også en legitim interesse i å beskytte Refuel Casino fra å bli misbrukt i forbindelse med svindel og/eller ulovlige aktiviteter. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, misbruk av kampanjer, svindel, hvitvasking, terrorfinansiering og i tillegg sikkerhetsrisikoer på nett. Ved å innhente personopplysninger fra deg, er det mulig for oss å sørge for sikkerheten, tilgjengeligheten og tilgangen til vår tjeneste til deg.

Fra tid til annen kan vi sende deg markedsføring hvis du har samtykket til en slik tjeneste, enten i forbindelse med registreringsprosessen eller ved å endre innstillingene dine fra din kontoprofil. Denne markedskommunikasjonen vil hjelpe deg med å holde deg oppdatert når det gjelder våre nyheter om de nyeste spillene, produktene, bonusene, tilbudene og andre tilhørende kampanjer. Du har rett til å endre dine preferanser for markedsføring til enhver tid og uten kostnad, ved å endre innstillingene fra din konto, ved å melde deg av direkte fra markedskommunikasjon eller også ved å kontakte vår kundeservice via live chat eller ved å sende e-post til [email protected].

3. Hvilke kategorier personopplysninger samler vi inn?

De forskjellige kategoriene personopplysninger som vi innhenter fra deg og behandler er angitt under:

Personlig identifikasjon og kontaktopplysninger innhentes av oss når du fullfører registreringsprosessen for å åpne en konto hos Refuel Casino. Dette omfatter å innhente dine personopplysninger slik som fullt navn, fødselsdato, bostedsadresse og kontaktopplysninger, som e-postadresse og/eller telefonnummer.

Dine personopplysninger og annen informasjon kan også innhentes på andre måter, som gjennom dokumentasjon og informasjon som du gir oss på forespørsel fra oss gjennom dette nettstedet eller når du kontakter oss. Dokumenter innhentes for verifisering av identitet, alder og adresse, i tillegg til verifisering av betalinger. Vi kan spørre deg om annen dokumentasjon i forbindelse med våre juridiske og regulatoriske forpliktelser.

Vi lagrer også opplysninger om din finansielle regnskapsinformasjon, og noen deler av dine økonomiske transaksjoner som følge av din bruk av din konto på dette nettstedet. Dessuten lagrer vi opplysninger om dine innlogginger og besøk på nettstedet, slik som informasjon om geolokalisering, trafikkdata, web-logger og annen informasjon. I tillegg lagres alle live chat og korrespondanser via e-post med kundeservice av sikkerhetsgrunner og til opplæring.

Selv om vi ikke regelmessig innhenter særlige kategorier personopplysninger, kan vi motta slike opplysninger fra deg. Det kan for eksempel være tilfelle hvis du informerer oss om at du har et pengespillproblem, og vi vil i så tilfelle behandle slike opplysninger som å være tilsvarende helseopplysninger, og derfor beskytte dem likevel.

4. Innsamling av opplysninger fra informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler til å samle inn opplysninger som overføres til enheten din av din nettleser. Slike informasjonskapsler hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt, og å gi deg en bedre brukeropplevelse. Vi innhenter samtykke fra deg for de informasjonskapsler som ikke-essensielle for driften av nettstedet, men vi er ikke forpliktet til å innhente samtykke fra deg for informasjonskapsler som er essensielle for at nettstedet skal fungere.

Vennligst les vår erklæring om informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, og de forskjellige kategoriene informasjonskapsler.

5. Hvorfor behandler vi dine opplysninger?

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger av følgende grunner:

 • For å opprette, drive og administrere kontoen din hos Refuel Casino;
 • For å kunne spille spill og utføre relevante funksjoner i forbindelse med spill;
 • For at vi skal kunne utføre identifisering og verifisering som er nødvendig for at du skal kunne ha en konto og spille spillene;
 • For at du skal kunne gjøre innsatser og betalinger på nett;
 • Overholde våre juridiske, lisens-relaterte og regulatoriske krav, inkludert de som følger med lagring og overføring av personopplysninger.
 • Opprette brukerprofiler med hensikt å gjennomføre risikovurdering for anti-hvitvasking. For å kunne tilby tjenesten vår, og for å forhindre ulovlig bruk av nettstedet, trenger vi å gjennomføre en vurdering av risikoprofilen til våre brukere og deres aktiviteter ved bruk av automatiske prosesser. Alle beslutninger basert på disse risikoprofilene vil tas av et menneske;
 • Overvåkning og sporing av transaksjoner med hensikt å forhindre svindel, unormale spillemønstre, hvitvasking og/eller terrorfinansiering, inkludert utveksling av personopplysninger med våre leverandører av betalingstjenester;
 • Overholde våre forpliktelser til relevante myndigheter når det gjelder å informere og bistå dem i en potensiell etterforskning av en forbrytelse, slik som i forbindelse med svindel, hvitvasking og/eller terrorfinansiering; og
 • For markedsføringsformål, når du eksplisitt samtykker til å motta markedsføring om endringer på nettstedet, nye spill, bonuser, tilbud og kampanjer. Som nevnt over kan du melde deg på eller av denne tjenesten når du vil.

6. Hvor lagrer vi dine personopplysninger?

Selskapet sørger for at det iverksetter alle nødvendige sikkerhets- og standardtiltak for å holde personopplysningene dine sikre. Våre servere er fysisk lokalisert i Den europeiske union, og det er bare mulig å få tilgang til dem via krypterte forbindelser. Som en del av etterlevelse av beste sikkerhetspraksis, bruker vi bare tredjepartsleverandører som følger og sikrer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Vi kan også lagre dine personopplysninger i vår gruppe av selskaper, og siden disse kan være lokalisert utenfor EØS, vil vi alltid sørge for at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er etablert. Derfor vil vi sørge for at dine personopplysninger alltid er beskyttet, ved å for eksempel benytte Standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjon.

7. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Dine personopplysninger kan også overføres til noen tredjepartsleverandører, for å kunne utføre de følgende prosessene:

 • Behandling av betalinger;
 • Markedsføring, i samsvar med ditt samtykke;
 • Kontroller i forbindelse med anti-svindel, anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering;
 • Andre behandlingsansvarlige;
 • Felles behandlingsansvarlige; og
 • Databehandlere.

En liste med tredjepartsleverandører kan gjøres tilgjengelig på forespørsel.

Vi kan være forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til disse tredjepartsleverandørene for å oppfylle regulatoriske forpliktelser og berettigede interesser.

Når det gjelder kontroller i forbindelse med anti-svindel, anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering, benyttes disse for å verifisere dine personopplysninger på elektroniske måter ved å sammenligne med tredjeparts databaser og vurdere hvorvidt.

 • Du er en politisk eksponert person, eller ha et nært forhold til en.
 • Du er omfattet av økonomiske sanksjoner.
 • Dine personopplysninger ligner på eller er identiske med personer med uheldig medieoppslag.

I tilfeller der våre betalingsleverandører ber om slike opplysninger i forbindelse med henvendelser om svindel, vil vi utlevere slike personopplysninger med grunnlag i at henvendelsen om informasjon har som formål å beskytte dine rettigheter og/eller vår berettigede interesse i å beskytte oss mot svindel.

Vi sørger for at dataoverføringer med tredjepartstjenester er dekket av tilstrekkelige avtaler og garantier mellom den behandlingsansvarlige (oss) og databehandleren i samsvar med Personvernforordningen (GDPR). Disse avtalene vil inneholde klausuler angående konfidensialitet, strikte behandlingsregler, sikkerhetsgarantier, krav til rapportering av avvik og bistand til selskapet slik at all utøvelse av dine rettigheter oppfylles.

Hvis det skjer en endring når det gjelder behandlingsansvarlig, vil vi prøve å informere deg om dette, sammen med identiteten til den nye behandlingsansvarlige. Dette gjøres enten ved å kontakte deg direkte, eller ved å publisere meldinger på nettstedet vårt eller via andre media.

Vi er også forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til tilsynsmyndigheter, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Disse myndighetene inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Malta Gaming Authority
 • Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
 • Sanctions Monitoring Board
 • Andre relevante rettshåndhevende myndigheter

I forbindelse med utlevering til relevante myndigheter, er vi forpliktet til å tilgjengeliggjøre alle personopplysninger, inkludert dokumenter for verifisering, transaksjonshistorikk og poster vedrørende betalinger og innsatser, all kommunikasjon og annen informasjon vi har om deg. Alle personopplysninger og historikk, inkludert dokumentasjon, overføres til den relevante myndigheten gjennom sikre metoder, som kan bli foreskrevet av slike myndigheter utenfor vår kontroll.

I tilfeller der vi vil være nødt til å overlevere dine personopplysninger til tredjepartsleverandører, for eksempel med markedsføringsformål, vil vi gi deg en egen mulighet til å melde deg på, hvor ditt aktive samtykke er nødvendig, overføring av dine opplysninger til slike tredjepartsleverandører. Du vil få informasjon om navnene deres og formålet med utleveringen av dine opplysninger. Slike markedsføringspartnere er begrenset til å bare motta dine kontaktopplysninger, som e-postadresse og telefonnummer, når du samtykker til å motta markedskommunikasjon. Hvis du velger å trekke tilbake ditt samtykke til markedsføringsformål, vil vi informere de relevante markedsføringspartnerne om å slutte å sende deg markedskommunikasjon så snart som vi mottar forespørselen din.

8. Overføringer av opplysninger til tredjeland

Når vi deler dine personopplysninger med tredjepartsleverandører som er lokalisert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), sørger vi alltid for å etablere samme eller tilsvarende beskyttelsesnivå når dine personopplysninger overføres utenfor EØS. Vi gjør det ved å sørge for at vi overfører data til land som vurderes å ha et tilstrekkelig nivå av implementerte beskyttelsestiltak anerkjent av Europakommisjonen, og/eller ved å etablere Standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjon.

9. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Vi er forpliktet til å beholde enkelte deler av dine personopplysninger i opptil 10 år etter at kontoen din er avsluttet. Dette er særlig for å overholde våre juridiske forpliktelser når det gjelder lover og forordninger vedrørende anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering. Særlig:

 • I opptil ett (1) år etter din siste aktivitet på kontoen: opplysninger om dine innlogginger på kontoen og besøk på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, trafikkdata, web-logger og kommunikasjon til og fra vår kundeservice.
 • I opptil fem (5) år etter din siste aktivitet på kontoen: personopplysninger og opplysninger om kommunikasjon gitt til oss, kontaktinformasjon gjennom nettstedet, slik som e-post, live chat eller andre media;
 • I opptil ti (10) år etter din siste aktivitet på kontoen: transaksjoner som finansiell regnskapsinformasjon og transaksjoner i spill.

Vi vil også lagre dine personopplysninger i lengre perioder hvis vi er pålagt å gjøre det av relevante myndigheter, spesielt i tilfelle søksmål eller rettslig prosess som du, de relevante myndighetene eller vi kan være en del av, som følge av vår tilgjengeliggjøring av vår tjeneste til deg.

Alle dine personopplysninger, detaljer og informasjon lagres i henhold til denne personvernerklæringen.

10. Dine rettigheter.

Du har rett til å:

 • få innsyn i personopplysningene som vi har lagret om deg;
 • kreve retting av dine personopplysninger som du mener er feilaktige eller ikke oppdaterte;
 • kreve begrensning av behandlingen av dine opplysninger;
 • kreve sletting av dine personopplysninger;
 • protestere mot behandlingen av dine opplysninger;
 • kreve eksport av dine personopplysninger; og
 • være informert om automatiske avgjørelser som finner sted, inkludert profilering; og
 • til enhver tid protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, og trekke tilbake samtykket ditt.

Dine rettigheter kan bare benyttes i samsvar med lovgivningen, som kan inneholde begrensninger når det gjelder i hvilke tilfeller du kan benytte deg av slike rettigheter, grunnet lovgivning som har forrang foran GDPR.

Du kan benytte deg av disse rettighetene fra kontoen din, eller ved å kontakt oss via [email protected].

Du har også rett til å levere en klage til The Office of the Information and Data Protection Commissioner ved å besøke nettstedet deres https://idpc.org.mt/, men du kan også velge å levere en klage til din lokale personvernmyndighet. Du finner en liste med kontaktopplysninger til din lokale personvernmyndighet ved å besøke nettstedet https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

11. Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan endres. Alle endringer vi måtte gjøre i fremtiden vil publiseres på nettstedet på denne siden. Endringen vil være gjeldende fra tidspunktet de publiseres. Du kan be om tidligere versjoner av denne personvernerklæringen ved å sende oss en e-post til [email protected].

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Infiniza Limited (som her også vises til som «Infiniza», «selskapet», «oss» eller «vi») behandler dine personopplysninger og data mottatt av oss for at vi skal kunne administrere forholdet vårt. Vi håndterer alle personopplysninger som du gir til oss (enten gjennom nettstedet www.refuelcasino.com eller gjennom andre lignende måter) og de oppbevares av oss på den måten som er angitt i denne personvernerklæringen.