Logg innOpprett konto

 VILKÅR OG BETINGELSER

1. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SPILLERE

1.1. NETTSIDENS VILKÅR OG BETINGELSER (‘VILKÅR OG BETINGELSER’)

Vær oppmerksom på at "Du" eller "Din" eller "Bruker" eller "Spiller" i disse vilkårene og betingelsene betyr enhver person som bruker programvaren som er levert på eller via noen av nettstedene til Tekzia B.V. ('Nettsteder'). Med mindre annet er oppgitt henviser ‘vi’ ‘oss’ eller ‘vår’ til Tekzia B.V., et selskap som er registrert på Curaçao med selskapsregistreringsnummer 150738 og registrert adresse på Fransche Bloemweg 4, Curacao.

1.2. RETTEN TIL Å BRUKE PROGRAMVARE

Du har lov til å installere og bruke programvaren og alt innhold avledet fra programvaren i forbindelse med bruken av nettstedene i samsvar med disse vilkårene. Programvaren lar deg bruke spilltjenestene som tilbys via nettstedene ('tjenestene'). Programvarens kode, struktur og organisasjon er beskyttet av immaterielle rettigheter. Du må ikke kopiere, omfordele, publisere, reversere, dekompilere, demontere, endre, oversette eller gjøre noe forsøk på å få tilgang til kildekoden for å lage avledede verk av kildekoden, eller på annen måte selge, tildele, underlisensiere, overføre, distribuere eller lease programvaren, gjøre programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk eller på annen måte eksportere programvaren til et land (enten det er på fysisk eller elektronisk måte) eller bruker programvaren på en måte som er forbudt i henhold til gjeldende lover eller forskrifter. Dette kalles til sammen for 'Ikke-tillatt bruk'. Du er alene ansvarlig for skader, kostnader eller utgifter som oppstår som følge av eller i forbindelse med utførelse av ikke-tillatte bruksområder.

1.3. NETTSIDEN

Denne siden definerer vilkårene og betingelsene som gjelder alle penger og innsatser som er akseptert av oss, og alle tjenester som tilbys på og av andre nettsteder drevet av Tekzia BV, som er behørig lisensiert og regulert av regjeringen på Curaçao under spilllisensnummer 1668/JAZ.

1.4. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN, TJENESTER ELLER NETTSTEDET GODKJENNER DU DISSE VILKPR OG BETINGELSER, SPRÅKET SOM BRUKES OG EVENTUELLE ENDRINGER I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

2.1. SPRÅKET I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

Tekzia B.V. vilkår og betingelser, som publisert på nettstedet (og oppdatert fra tid til annen), tilbys på engelsk. Andre språk kan legges til fra tid til annen. Imidlertid er det kun den engelske versjonen av disse vilkårene som ligger til grunn for disse vilkårene. Oversettelser til andre språk kan gjøres som en tjeneste og i god tro. I tilfelle uklarhet mellom den engelske versjonen og en oversettelse, har imidlertid den engelske versjonen prioritet fremfor enhver oversettelse.

2.2. ENDRINGER TIL VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkårene vil oppdateres og endres fra tid til annen som påkrevd av Tekzia B.V. Slike eventuelle endringer vil bli varslet til deg på forhånd, og du må bekrefte at du godtar vilkårene og betingelsene før slike endringer trer i kraft.

 

3. LISENSIERING OG REGULERINGSORGAN

Refuel casino drives av Tekzia B.V, et selskap som er registrert på Curaçao. Selskapets registreringsnummer er 150738, og den registrerte adressen er Fransche Bloemweg 4, Curacao. Tekzia B.V. er lisensiert og regulert av regjeringen på Curaçao under spilllisensnummer 1668/JAZ.

4. JURISDIKSJONER

Å spille på nettet kan være ulovlig i jurisdiksjonen/landet du befinner deg i. Tekzia B.V. har ikke til hensikt å gjøre deg i stand til å bryte gjeldende lov. Du er ansvarlig for all spillaktivitet, og du er også ansvarlig for å forsikre deg om at du ikke bryter med lover eller lovgivning som forbyr spill på nettet. Før du får tilgang til og bruker tjenestene i noen jurisdiksjon, bør du konsultere juridisk ekspertise i jurisdiksjonen du befinner deg.

 

5. KONTOEN DIN

5.1. ALDER

Alle søkere må være over 18 år, og skal i alle fall ha oppnådd myndighetsalderen som angitt i hjemlandet for å registrere seg hos Tekzia BV. Tekzia BV forbyr absolutt mindreårige å spille eller bruker tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å be om bevis på alder fra enhver spiller samt suspendere deres konto til tilfredsstillende dokumentasjon er gitt. Det er hver spilleres ansvar å sjekke at lovene i deres stat/land angående pengespill tillater dem å bruke tjenestene våre før registrering. Se avsnitt 5 (Jurisdiksjoner).

5.2. KONTO

Du må registrere deg personlig for en konto. Du kan bare åpne og betjene én enkelt konto. Hvis du har mer enn en konto, forbeholder vi oss retten til å suspendere kontoene dine til alle kontoopplysningene og mellomværende (som tilhører deg) er konsolidert. Når de er fullført, avsluttes alle andre kontoer og etterlater en aktiv konto.

 

5.3. PERSONLIG INFORMASJON

Når du registrerer deg, må du oppgi gyldig identifikasjon, adresse, e-postadresse og personlig telefonnummer. All informasjon må være nøyaktig og fullstendig i alle henseender. Tekzia B.V. forbeholder seg retten til å bekrefte adressen din ved å legge ut et adresseverifiseringsbrev til deg eller ved å kontakte deg via e-post. All korrespondanse per brev vil være diskret og konvolutten vil ikke vise noen henvisning til Tekzia B.V. Når slik korrespondanse blir igangsatt, vil alle uttaksforespørsler bli satt på vent inntil korrespondansen er returnert og godkjent av Tekzia B.V.

 

5.4. NØYAKTIGHET

Du blir bedt om å holde dine personlige opplysninger oppdaterte. Hvis noen detaljer er unøyaktige, kan du kontakte Tekzia B.V. Player-tjenester på support@refuelcasino.com.

5.5. AKTIVERING

Alle søkere kan få en e-post eller SMS til den registrerte e-postadressen eller telefonnummeret, slik at kontoen blir aktivert. Alle kontoer kan aktiveres via denne e-postmeldingen eller SMS-en. Hvis dette ikke er fullført, forbeholder Tekzia B.V seg retten til å stanse alle aktiviteter på kontoen til kontoopplysningene er bekreftet.

5.6. GODKJENNING

Ved å registrere en konto, anses du for å ha akseptert og forstått alle reglene, vilkårene og betingelsene som vises på nettstedet av Tekzia BV. Vi anbefaler at alle spillere skriver ut (eller lagrer for å arkivere) alle transaksjonsposter, spilleregler, retningslinjer for kansellering og utbetalingsprinsipper. Det anbefales også at du tar en titt på seksjonen knyttet til regler og regulering av spillene. Vær oppmerksom på at Tekzia B.V ikke forplikter seg til å holde tidligere versjoner av disse vilkårene eller annen dokumentasjon tilgjengelig.

5.7. SOVENDE KONTO

Hvis en konto forblir sovende eller inaktiv uten kontotransaksjoner i en periode over 30 måneder og kontoen har en saldo, vil Tekzia B.V forsøke å kontakte deg for å returnere eventuelle gjenværende midler.

5.8. OVERFØRINGER MELLOM KONTOER

Overføring av midler mellom individuelle kontoer er strengt forbudt. Tekzia B.V forbyr spillere å selge, overføre og/eller skaffe kontoer til/fra andre spillere.

 

5.9. SUSPENDERING AV KONTO

Tekzia B.V forbeholder seg retten til å nekte din registrering og til å lukke eller avslutte kontoen din etter eget skjønn. Imidlertid vil alle avtalefestede forpliktelser som allerede er gjort, bli overholdt.

5.10. STENGING AV KONTO

Hvis du ønsker å stenge kontoen din, kan du følge instruksjonene på nettstedet eller kontakte Tekzia B.V via vår live chat. Vær forberedt på å identifisere deg via personlig identifikasjonsdokumentasjon.

5.11. GJENVINNING AV MIDLER

Hvis du ønsker å gjenvinne midler som befinner seg på din sovende eller ekskluderte konto, ber vi deg kontakte Player Services på support@refuelcasino.com.

 

6. INNSKUDD/UTTAK

6.1. METODER FOR INNSKUDD/UTTAK

INTERAC® Online pay-in

INTERAC ® e-Transfer pay-in

NTERAC ® e-Transfer pay-out

Skrill

Neteller 

IDebit

INSTADEBIT

MuchBetter

Bank Transfer

6.2. IDENTIFIKASJON AV SJEKKER

Tekzia B.V forbeholder seg retten til å be deg om bekreftelsesdokumenter før gjennomføring av innskudd eller uttak. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kopi av identifikasjonsdokumenter med bilde, for eksempel et pass eller førerkort samt dokumenter som bekrefter permanent adresse og vanlig bosted.

6.3. IDENTITETSKONTROLL

Tekzia B.V forbeholder seg retten til å kjøre sjekker på alle spillere med tredjeparts kredittbyråer på grunnlag av informasjonen som er gitt ved registrering.

6.4. UTTAK

Eventuelle uttak som blir gjort skal kun betales til navnet som brukes når du registrerer deg på nettstedet, og dette navnet må tilsvare det registrerte navnet. Midler må tas ut med samme metode som brukes for innskudd, opp til innskuddsbeløpet. Vær oppmerksom på at det kan oppstå en liten forsinkelse ved eventuelle uttak på grunn av vår identitetsbekreftelsesprosess. Dette vil dog ikke ta lenger enn 5 dager.

6.5. Å OPPDATERE BETALINGSDETALJER

Updating or adding additional payment details may only be done by contacting Player Services. For your own security, we reserve the right to only withdraw a maximum of EUR 10,000 during any 24 hours.

6.6 TILBAKEBETALINGER

Hvis du ønsker det, kan du be om at et innskudd blir tilbakebetalt til det originale betalingsinstrumentet. Dette forutsetter at midlene fra nevnte innskudd fremdeles er tilgjengelige på kontosaldoen din. Tekzia B.V. forbeholder seg retten til å belaste deg for et administrasjons- og behandlingsgebyr for refusjonen. Det vil bli trukket fra kontosaldoen din, og i tilfelle det ikke blir noe saldo på kontoen, vil avgiftene bli trukket fra det refunderte beløpet. Du erkjenner at refusjon blir gjort under eksepsjonelle omstendigheter og behandling av refusjoner er helt etter Tekzia B.Vs skjønn. Vær oppmerksom på det kan oppstå en liten forsinkelse på grunn av teknisk behandlingstid, men dette vil ikke ta lenger enn 5 dager.

7. BONUSER

7.1. ADSKILTE VILKÅR OG BETINGELSER

Alle kampanjer, bonuser eller spesialtilbud er underlagt markedsføringsspesifikke vilkår og betingelser, og enhver gratis bonus som krediteres din konto må brukes i samsvar med slike vilkår og betingelser.

8. PERSONLIGE DATA

8.1. For informasjon om vår behandling av dine personlige data, henviser vi deg til våre retningslinjer for personvern på https://www.refuelcasino.com/privacy-policy/

9. ÅNDSVERK

9.1. Merkenavnene relatert til Tekzia BV-merker, inkludert, men ikke begrenset til, .com og eventuelle andre varemerker, servicemerker og/eller handelsnavn brukt av Tekzia BV ('varemerkene') er varemerker, servicemerker og/eller handelsnavn for Tekzia BV som forbeholder seg alle rettigheter til slike varemerker. Ved å bruke programvaren, tjenestene eller nettsteder, aksepterer du herved at du ikke får noen rettigheter til varemerkene eller innholdet, og du kan bare bruke det i fullstendig samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

9.2. Programvaren, tjenestene eller nettstedet kan inneholde funksjonalitet der brukeren kan legge ut eller publisere tekst, bilder, videoer eller annet opphavsrettsbeskyttet materiale ('Brukergenerert innhold'). Ved å legge ut eller publisere brukergenerert innhold garanterer du at du har anskaffet alle rettigheter som er nødvendige for din og Tekzia B.Vs bruk og reproduksjon av slikt brukergenerert innhold. I tillegg gir du herved Tekzia BV en lisens til å bruke brukergenerert innhold til de formålene som er planlagt i disse vilkårene, og du skal holde Tekzia BV fri for skade og fri fra og mot krav fra tredjepart relatert til Tekzia BV bruk av brukergenerert innhold (eller deler av det). Tekzia B.V forbeholder seg retten til å fjerne alt brukergenerert innhold som (i Tekzia B.V-visning) risikerer å krenke tredjeparts rettigheter, disse vilkårene eller gjeldende lov.

10. BRUK AV AUTOMATISERTE SPILLERE (‘BOTS’) OG ULOVLIG PROGRAMVARE

10.1. ULOVLIG PROGRAMVARE OG BOTS

Bruk og misbruk av en bug eller bots eller annen form for kunstig intelligens i noen av programvarene eller tjenestene levert av Tekzia B.V er ulovlig.

10.2. IKKE TILLATT PROGRAMVARE

Bruk av programvare for å påvirke eller endre utfallet av noen av spillene som tilbys av Tekzia B.V eller spillerkollisjon for økonomisk gevinst er strengt forbudt, og penger som er anskaffet på denne måten vil bli trukket fra spillerens midler.

10.3. JURIDISK PROSEDYRE

Tekzia BV skal iverksette alle nødvendige tiltak i tilfelle en sammensvergelse mellom spillere, bruk og/eller misbruk av en feil, bot eller annen form for kunstig intelligens fra en spiller. Disse tiltakene vil kunne inkludere blokkering av spillerkontoen og frysing av midlene. Tekzia BV forbeholder seg også retten til juridisk prosedyre.

11. AVBRYTELSER, ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE, ETC.

11.1. AVBRYTELSER

Tekzia B.V er ikke ansvarlig for driftsstans, forstyrrelser i serveren, etterslep samt teknisk eller politisk forstyrrelse i spillet. Tekzia B.V er ikke ansvarlig for handlinger eller mangler gjort av internettleverandøren din eller tredjepart som du har inngått kontrakt med for å få tilgang til serveren som er vert for nettstedet.

11.2. ANSVARSBEGRENSNING – Med forbehold om Tekzia BV forsettlig oppførsel eller grov uaktsomhet, og i størst mulig grad tillatt ved lov, er Tekzia BV bare ansvarlig for direkte skader forårsaket på grunn av Tekzia BV uaktsomhet og ikke for indirekte skader som oppstår som følge av og på noen måte forbundet med din bruk av, eller manglende evne til å bruke programvaren, tjenestene eller nettsteder. Uansett skal ingenting i disse vilkårene og betingelsene utelukke eller begrense Tekzia BV ansvar for svindel, død eller personlig skade.

11.3. ANSVARSFRASKRIVELSE – Med mindre annet er spesifisert i disse vilkårene og i størst mulig grad tillatt i lov, leveres programvaren, tjenestene og nettsteder på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis. Tekzia BV gir ingen garantier eller fremstillinger, enten de er uttrykkelige eller underforstått (enten det er av lov, vedtekter eller på annen måte) inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier og betingelser for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet til et bestemt formål, fullstendighet eller nøyaktighet av programvaren/tjenestene eller brudd på gjeldende lover og regler. Tekzia BV gir ingen garanti for at programvaren eller tjenestene vil oppfylle dine krav, være uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri, at feil blir rettet eller at programvaren eller serveren som gjør den tilgjengelig er fri for virus eller feil eller representerer at full funksjonalitet, nøyaktighet og pålitelighet av programvaren eller tjenestene med hensyn til resultater eller nøyaktighet av all informasjon innhentet av deg. I tilfelle system- eller kommunikasjonsfeil relatert til generering av tilfeldige tall, innsatsoppgjør eller annet element av produktet, er vi ikke ansvarlig overfor deg som følge av slike feil, og vi forbeholder oss retten til å annullere alle spill på de trekningene det gjelder.

11.4. FEILSLÅTTE OG/ELLER AVBRUTTE SPILL

I tilfelle feilslåtte spill og/eller avbrutte spill blir spillet avsluttet, alle innsatser er ugyldige og innsatsen blir tilbakebetalt til din konto.

11.5. SYSTEMFEIL

Der en åpenbar feil, feil eller systemsvikt resulterer i feil odds eller utbetalingstabell, blir ethvert aktuelt spill ugyldig, og innsatsbeløpet blir tilbakebetalt til din konto.

11.6. INNSATSBEGRENSNINGER

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller begrense innsats(er) etter eget skjønn, uansett årsak. I tilfeller der en eierandel anses å være eller erklæres ugyldig av oss etter eget skjønn, skal ethvert beløp som trekkes fra din konto med hensyn til den innsatsen krediteres kontoen din. Satser skal bare være gyldige hvis de er akseptert av vår server og underlagt avtalen. Inntil aksept fra deg, skal ingen kommunikasjoner fra deg være bindende for oss og all informasjon som vises på dette nettstedet utgjør en invitasjon til å spille. Feil (enten det er på et nettsted eller utstyret ditt) ugyldiggjør alle innsatser og spill. Hvis vi bestemmer oss for å frafalle en regel med hensyn til å være rettferdig overfor deg, skal den bare være for det øyeblikket og ikke være noen presedens for fremtiden.

11.7. RETTEN TIL Å UGYLDIGGJØRE

Tekzia B.V forbeholder seg retten til å annullere gevinster som ble oppnådd som et resultat av misbruk av en maskinvare/programvarefeil eller funksjonsfeil. Spillere som misbruker slike feil/funksjonsfeil er underlagt at kontoen deres blir stengt og innskudd og/eller gevinster tapt. I tilfelle funksjonsfeil i systemet på nettet, annulleres alle spill.

12. LENKER

Tekzia B.V er ikke ansvarlig for erstatning, uaktsomhet eller på annen måte for tap eller skade som måtte oppstå fra eller som på noen måte er forbundet med din bruk av noen lenker på nettstedene. Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet som finnes på noe nettsted som det lenkes til fra nettstedene eller via tjenestene.

13. TILGJENGELIGHET AV TILBUD

13.1. KVALIFIERING

Alle spillertilbud er begrenset til ett per person, familie, husholdningsadresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingskontonummer og delt datamaskin, f.eks. skole, bibliotek eller arbeidsplass. Alle tilbudene fra Tekzia B.V er beregnet på vanlige spillere, og Tekzia B.V kan etter eget skjønn begrense spillernes mulighet til å delta i en kampanje. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tilgjengeligheten til et tilbud eller alle tilbud til en spiller eller gruppe spillere.

13.2. TILBAKEKALLING AV TILBUD

Vi forbeholder oss retten til å kreve tilbakebetaling av alle tildelte bonuser og eventuelle gevinster som påløper hvis spillere viser seg å tukle med eller misbruke noen aspekter av en Tekzia B.V-kampanje. Der det er bevis på en rekke spill plassert av en spiller eller en gruppe spillere, som på grunn av forbedrede betalinger gjennom kampanjetilbud gir garantert spillerfortjeneste uavhengig av utfallet, forbeholder Tekzia BV seg retten til å ignorere bonuselementet i slike tilbud og avgjøre spill til riktig odds. Vi forbeholder oss videre retten til å be enhver spiller om å gi tilstrekkelig dokumentasjon slik at vi er helt sikre på spillerens identitet før vi krediterer bonus, gratis spill eller tilbud til deres konto.

14. INNSAMLING AV GEVINSTER

Gevinster legges til i den valgte valutaen for kontoen din til saldo på kontoen din. Hvis du ønsker å ta ut deler av eller hele saldoen din, kan du velge hvor mye du ønsker å ha betalt tilbake. Maksimalt uttaksbeløp per 24-timersperiode er 10 000 EUR eller valutaekvivalent. Hvis du trenger et uttak utover denne verdien, kan du kontakte kundeservice. Hvis det er noen spørsmål eller spørsmål angående innsamling av gevinster, kan du sende en e-post til support@refuelcasino.com.

15. ANSVARLIG SPILLING

15.1. RETNINGSLINJER

Spilling er ment å være morsomt, men det kan også være vanedannende. Vi fremmer ansvarlig spill ved å aktivere blokkering/suspensjon av kontoer på forespørsel. Tillat deg å kontakte en av våre spillerstøtterepresentanter. Klikk gjennom til en av lenkene gitt på siden om ansvarlig spill.

15.2. RETNINGSLINJER FOR SELVEKSKLUDERING

Hvis du ønsker å ekskludere kontoen din selv, kan du gjøre det ved å navigere til 'Min konto' og velge tidsperiode. Når du velger å ekskludere kontoen din, vil du ikke lenger ha tilgang til kontoen din i den perioden du har valgt. Hvis du velger å ekskludere kontoen din permanent, vil vi forsøke å utbetale gjenværende saldo innen fem dager.

16. STØTTE, GJELDENDE LOV OG TVISTER

16.1. STØTTE

Kundeservice er tilgjengelig dersom du opplever problemer. Du kan komme i kontakt med Kundeservice ved å sende en e-post til support@refuelcasino.com.

16.2. GJELDENDE LOV

Disse vilkårene og betingelsene reguleres av og tolkes i samsvar med lovene på Curaçao.

16.3. TVISTER

Tekzia B.V vil forsøke å løse alle tvister på en rettidig og ansvarlig måte. I den utstrekning det er tillatt i gjeldende lov, skal imidlertid enhver tvist som oppstår som følge av din bruk av tjenestene endelig avgjøres av Independent Betting Adjudication Services (IBAS).

16.4. ALTERNATIVE TVISTELØSNINGER (ADR)

Du kan også ha tvister som oppstår som følge av disse vilkårene eller din bruk av tjenestene løst via alternativ tvisteløsning, forutsatt at tvisten oppfyller kravene derav (for eksempel krav til tid og verdi). Tekzia B.V forplikter seg til å bidra til alternativ tvisteløsning med forbrukere i henhold til loven om alternativ tvisteløsning i forbrukerforhold. Relevant organ for tvisteløsning er: Independent Betting Adjudication Services - ADRESSE: Independent Betting Adjudication Service Postboks 62639 London EC3P 3 AS GENERAL E-post: adjudication@ibas-uk.co.uk.

17. FINANSIELL INSTITUSJON

17.1. INGEN RENTER

Tekzia B.V er ikke en finansiell institusjon, og derfor er ikke innskudd på din konto underlagt noen form for renter.

17.2. INGEN JURIDISKE ELLER SKATTEMESSIGE RÅD

Tekzia B.V gir ikke råd til spillere angående skatte- og/eller juridiske forhold. Spillere som ønsker å få råd angående skattemessige og juridiske forhold, anbefales å kontakte passende rådgivere og/eller myndigheter i jurisdiksjonen der de har bosted og/eller er bosatt.

17.3. INGEN ARBITRAGE

Det er strengt forbudt for spillere å bruke Tekzia B.V og dets systemer for å lette arbitrage gjennom valutavekslingstransaksjoner. Der Tekzia B.V anser at en spiller bevisst har brukt de nevnte systemene for økonomisk gevinst gjennom arbitrage, vil eventuelle gevinster bli tapt og trukket fra spillerens saldo uten advarsel eller varsling.

17.4. ANTI-HVITVASKING

Det er strengt forbudt for spillere å bruke Tekzia B.V og dets systemer for å lette enhver type ulovlig pengeoverføringssystem. Tekzia B.V vil utføre "kjenn dine kundekontroller" som kreves i henhold til loven. Du vil ikke bruke programvaren, tjenestene eller nettstedet til ulovlig eller uredelig aktivitet eller forbudt transaksjon (inkludert hvitvasking av penger) i henhold til lovene i en jurisdiksjon som gjelder deg. Det er ulovlig å sette inn penger fra kriminelle handlinger, og Tekzia B.V sjekker alle transaksjoner for å forhindre hvitvaskingsaktiviteter.

Hvis Tekzia BV har en mistanke om at du kan delta i eller har drevet uredelig, ulovlig eller urettmessig aktivitet, inkludert, uten begrensning, hvitvaskingsaktiviteter, eller utfører noe annet i strid med disse vilkårene, vil vi overholde vårt ansvar i henhold til gjeldende lover om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å avslutte din tilgang til nettstedet umiddelbart og/eller sperre kontoen din. Hvis kontoen din blir avsluttet eller sperret i slike tilfeller, er Tekzia B.V ikke forpliktet til å tilbakebetale deg de midlene som måtte være på kontoen din.

I tillegg skal Tekzia BV ha rett til å informere relevante myndigheter, andre online tjenesteleverandører, kredittkortselskaper, elektroniske betalingsleverandører eller andre finansinstitusjoner om din identitet og om enhver mistenkt ulovlig, uredelig eller kriminell aktivitet, og du vil samarbeide fullt ut med selskapet som skal undersøke en slik aktivitet.

18. ANNET

18.1. GODKJENNING

Ved å akseptere disse vilkårene og betingelsene er du fullstendig klar over at det er fare for å tape penger når du spiller ved hjelp av nettstedet, og du er fullt ansvarlig for et slikt tap. I forhold til tapene dine skal du ikke ha noen som helst krav mot Tekzia B.V eller noen white label-partner eller deres respektive direktører, tjenestemenn eller ansatte.

18.2. KVALIFISERTE SPILLERE

Ansatte i Tekzia B.V, dets rettighetshavere, distributører, grossister, datterselskaper, reklamebyråer eller andre byråer, mediepartnere, forhandlere og medlemmer av de nærmeste familiene til hver av dem, er ikke kvalifisert til å spille på nettstedet.

18.3. AVSLUTNING AV KONTO

Tekzia B.V forbeholder seg retten til å kansellere kontoen din uansett grunn og uten varsel til deg. Eventuell saldo på kontoen din ved slik avbestilling vil bli kreditert kontoen og/eller sendt til deg med sjekk. Imidlertid forbeholder Tekzia B.V seg retten til, etter sitt eget skjønn, å annullere gevinster og konfiskere saldo på en casino-konto under noen av følgende omstendigheter:

Dersom du har mer enn én aktiv konto hos tjenestene;

Dersom navnet på kontoen din ikke er det samme som navnet på kontoene som ble brukt til å foreta innskudd;

Hvis du deltar i en kampanje og foretar et uttak før du oppfyller kravene til den aktuelle kampanjen; Hvis du gir uriktig eller villedende registreringsinformasjon;

Dersom du ikke er myndig; Dersom du bor i en jurisdiksjon der det er forbudt ved lov å bruke tjenestene;

Hvis du har tillatt eller tillatt (med vilje eller utilsiktet) noen andre å spille på din casino-konto;

Hvis du ikke har spilt på kasinoet på individuell basis og kun for personlig underholdning (det vil si at du har spilt i profesjonell forstand eller i samarbeid med andre spillere som en del av en klubb, gruppe osv.);

Dersom du har “krevd tilbake” noen av innskuddene du har gjort til din casino-konto;

Hvis du blir funnet å være med i sammensvergelse, juks, hvitvasking av penger eller foreta uredelig aktivitet. Hvis det blir bestemt av Tekzia B.V at du har ansatt eller gjort bruk av et system (inkludert maskiner, datamaskiner, programvare eller andre automatiserte systemer) designet spesielt for å beseire tjenestene;

Dersom du bruker nettsiden eller kontoen din med uærlige hensikter;

Hvis Tekzia B.V skulle bli oppmerksom på at du har spilt på et hvilket som helst annet online casino og begått de handlingene som er angitt ovenfor;

18.4. PUBLISITET

Ved å godta premier og/eller gevinster fra tjenestene, samtykker du til at navnet ditt skal brukes til reklame og salgsfremmende formål uten ekstra kompensasjon, med mindre det er forbudt ved lov.

18.5. KOMMUNIKASJON OG AVMELDING

Når du registrerer en praksis eller en ekte konto, samtykker du herved til at vi kontakter deg gjennom alle kommunikasjonsmidler (enten i skriftlig eller muntlig form og inkludert, men ikke begrenset til, e-post, telefon og SMS) med hensyn til forhold knyttet til din konto. For å melde deg av noen eller alle former for kommunikasjon, må du kontakte support@refuelcasino.com.

18.6. HELE AVTALEN

Vilkårene i dette dokumentet representerer den komplette, endelige og eksklusive avtalen mellom deg og Tekzia B.V, og erstatter og fusjonerer alle tidligere avtaler, representasjoner og forståelser mellom deg og Tekzia B.V med hensyn til å spille på kasinoet. Vær også oppmerksom på avsnitt 2.3 om endringer i disse vilkårene.

18.7. IRREGULÆR SPILLING

Før uttak behandles kan spillet ditt bli vurdert for uregelmessige spillmønstre. Av hensyn til rettferdig spilling, skal like, null eller lav marginsatsing eller hedge betting betraktes som uregelmessig spilling for krav til bonusspill. Hvis Tekzia B.V mener at uregelmessig spill har skjedd, forbeholder Tekzia B.V seg retten til å holde tilbake eventuelle uttak og/eller konfiskere alle gevinster.

18.8. SKATT

Du alene er ansvarlig for eventuelle gjeldende avgifter på premier og/eller gevinster som du samler inn fra casinoet.

18.9. FORCE MAJEURE

Tekzia B.V er ikke ansvarlig for svikt i utførelse eller forsinkelse av utførelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til bruksvilkårene som er forårsaket av hendelser utenfor vår rimelige kontroll.

18.10. UGYLDIHGET

Hvis en kompetent myndighet bestemmer at noen av vilkårene og betingelsene er ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare i noen grad, vil en slik vilkår, betingelse eller bestemmelse i den grad bli utskilt fra de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser som fortsatt vil være gyldige i den utstrekning loven tillater. I slike tilfeller skal den delen som anses ugyldig eller ikke håndheves, endres på en måte som er i samsvar med gjeldende lov for å reflektere Tekzia B.Vs opprinnelige hensikt så nært som mulig.

18.11. FORKLARING AV VILKÅR OG BETINGELSER

Vi anser disse vilkårene for å være rettferdige. Skulle du trenge noen råd angående disse eller andre deler av tjenesten vår, kan du kontakte support@refuelcasino.com. Av hensyn til både våre spillere og Tekzia B.V, gjør vi oppmerksom på at all korrespondanse og telefonsamtaler kan spilles inn.

  • Om oss
  • Ansvarlig Spill
  • Personvernerklaring
  • Vilkår og Betingelser
  • Betalningsmetoder
  • Affiliates
Sikkerhet og lisenser
InteracInstadebitiDebitSkrillMuch BetterNeteller

Operatøren av nettstedet refuelcasino.com er Tekzia B.V, et selskap stiftet i Curaçao, selskapets registreringsnummer er 150738 og registrert adresse er Fransche Bloemweg 4, Curaçao. Tekzia B.V er lisensiert og regulert av Curaçao Gaming Authority med lisensnummer 1668/JAZ. refuelcasino.com er et varemerke som tilhører Tekzia B.V. Spill ansvarlig og med moderasjon. Se ikke på pengespill som en inntektskilde, og spill bare med penger som du har råd til å tape. Hvis du er urolig for dine spillevaner, eller blir påvirket av noen annens pengespill, kan du kontakte GamCare eller GamblersAnonymous for å få hjelp.